דוד דדון
מוהל מוסמך מטעם הוועדה הבין
משרדית של הרבנות הראשית
ומשרד הבריאות

נייד: 0528428721

 ר' עקיבה אומר ארבע ערלות הן. נאמר ערלה באוזן, הנה ערלה אזנם (ירמיה ו, י). נאמר ערלה בפה, ואני ערל שפתים (שמות ו, ל). נאמר ערלה בלב, וכל בית ישראל ערלי לב (ירמיה ט, כה). וכתוב התהלך לפני והיה תמים (בראשית יז, א), מהיכן ימול, אם ימול מן האוזן עדיין אינו תמים, אם ימול מן הפה עדיין אינו תמים, אם ימול מן הלב עדיין אינו תמים, מהיכן ימול ויהא תמים, הוי אומר זו ערלת הגוף. נגרא אמ' כת' ובן שמנת ימים (בראשית יז, יב). מהיכן ימול, אם ימול מן האוזן עדיין אינו שומע, אם ימול מן הפה עדיין אינו יכול לדבר, אם ימול מן הלב עדיין אינו יכול לחשוב, מהיכן ימול ויהא שומע ומדבר ומחשב, הוי אומר זו ערלת הגוף.

 {ויקרא רבה (מרגליות) פרשה כה ד"ה [ו] רב הונא}