הדפסה
כניסות: 2394

 כתיב (בראשית י"ז) המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך, אמר הקב"ה יבא טמא ויטפיל בטהור, אפשר כן, אלא המול ימול אני טהור ואברהם טהור נאה לטהור להטפל בטהור,

{שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ד ד"ה א [ו] עד}